اورولوژی

شاخه ای از علم پزشکی است که با جراحی و درمان سیستم دفع ادراری مردان و زنان و همچنین اورگان های تولید مثل مردان سروکار دارد

دکتر سعید حقدانی

متخصص اورولوژی