دوره های آموزشی

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

دوره آموزشی آشنایی با خدمات الکترونیک (مرحله اول: نوبت دهی آنلاین)

گامی در راستای ارائه خدمات غیرحضوری


به منظور آشنایی با چگونگی و نحوه فعالیت سیستم نوبت دهی آنلاین که به همت واحد روابط عمومی در سایت جدید موسسه لحاظ گردیده، دوره آموزشی آشنایی با خدمات الکترونیک (مرحله اول : نوبت دهی آنلاین) در روز شنبه مورخ 23 شهریور ماه 98 با حضور جمعی از مسئولین موسسه و پرسنل منشی و پذیرش موسسه برگزار شد.
در این جلسه کارشناسان واحد روابط عمومی، آموزش های لازم شامل ایجاد نوبت، ویرایش نوبت، مشاهده نوبت های کاربر و ایجاد نوبت های حضوری را به حاضرین ارائه نمودند و کارمندان قسمت پذیرش به صورت عملی با مدیریت نوبت دهی آنلاین آشنا شدند.


1 سال پیش