بازدید مدیران ثامن‌الائمه از کارخانه اصفهان شیر

مردادماه ۱۳۹۸