دکتر محمدعلی ابطحی

متخصص چشم

انتخاب روز

با کلیک بر روی هر روز در لیست روزها می توانید نوبت های آن را مشاهده و انتخاب نمایید.

راهنمای وضعیت های نوبت

هر نوبت می تواند دارای یکی از وضعیت های زیر باشد که رنگ آن بیانگر این موضوع است.

با کلیک بر روی هر یک از نوبت های قابل انتخاب زیر (فقط مربع های سبز رنگ) می توانید آن را انتخاب کنید.

لیست روزها
  • هنوز روزی ثبت نشده است!