طب سنتی و سوزنی

طب سنتی مجموعه ی علوم نظری و علمی است که در تشخیص ، پیشگیری و درمان بیماری های جسمی و روحی به کمک ما می آید.طب سنتی ایران تقریبا به 3000 سال قبل بر می گردد.

دکتر رامش عیان بُد

متخصص طب سنتی

دکتر محمدرضا جودکی

متخصص طب سوزنی

آقای مرتضی کشاورز

کارشناس طب سنتی