طب سنتی و سوزنی

طب سنتی مجموعه‌ی علوم نظری و علمی است که در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های جسمی و روحی به کمک ما می‌آید.طب سنتی ایران تقریبا به 3000 سال قبل بر می‌گردد.

دکتر رامش عیان‌بُد

متخصص طب سنتی