گوش و حلق و بینی

شاخه‌ای از پزشکی است که به تخصص تشخیص و درمان اختلالات گوش، گلو (حلق) و بینی، و سر و گردن ارتباط دارد.

دکتر رضا قضاوی

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر اصغر معمارزاده

متخصص گوش و حلق و بینی