دوره های آموزشی

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

دوره آموزشی آشنایی با تکنیک های تکریم ارباب رجوع

ویژه کلیه پرسنل موسسه دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام


در راستای افزایش دانش درون سازمانی و ارتقا سطح دانش و آگاهی کارکنان محترم موسسه، دوره آموزشی «آشنایی با تکنیک های تکریم ارباب رجوع» با حضور بیش از 40 نفر از پرسنل موسسه در روزهای جمعه 29 شهریور و 5 مهرماه 98 برگزار گردید.
مدرس این دوره آموزشی سرکار خانم دکتر فائزه گل پرور (دارای دکترای حرفه مدیریت کسب و کار) بوده که به مدت 6 ساعت و به تفصیل پیرامون سرفصل دوره مطالب مبسوطی را ایراد فرمودند.
شایان ذکر است جناب آقای افقری مدیرعامل و آقای دکتر عنبری مدیر داروخانه شبانه روزی از میهمانان ویژه این دوره بودند که در جلسه دوم حاضرشدند.


1 سال پیش