ویتامین مهر

آموزش مراقبت های پس از درمان

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

مراقبت های پس از درمان ریشه (عصب کشی)

طرح مراقبت های پس از درمان (ویتامین مهر)


مراقبت های پس از درمان ریشه (عصب کشی) شامل موارد ذیل است:

دربسیاری ازموارد دندان پس ازعصب کشی هیچگونه دردی نداشته ویا این درد بسیاراندک است، به گونه ای که نیازبه مصرف دارو نمی باشد. لذا مصرف دارو پس از انجام عصب کشی تنها با نظر پزشک صورت می گیرد. البته در برخی مواقع در صورت وجود درد از مسکن های ضدالتهای از جمله ناپروکسین یا ژلوفن استفاده شود. (سایر دارو ها با نظر پزشک معالج مصرف شود)

از جویدن غذا با دندان عصب کشیده شده خودداری نمایید.

می دانیم دندانی که نیازبه درمان عصب کشی دارد، دراغلب مواقع شدیداً خراب بوده، دیواره های ضعیف و شکننده ای دارد. بدین لحاظ پس از اتمام درمان عصب کشی لازم است هرچه زودتر جهت روکش کردن دندان اقدام شود. کوتاهی دراین امرموجب شکستن دیواره دندان می شود . لذا در صورتی که به تشخیص پزشک، دندان نیاز به سرپوش داشته باشد در مدت زمان تعیین شده نسبت به انجام آن مبادرت ورزید.

در صورتی که پس از سه تا هفت روز بعد از عصب کشی درد دندان پایان نیافت به دندانپزشک معالج مراجعه نمایید.

لازم است هر 6 ماه تا یک سال، یک بار برای معاینه دندان های خود به دندانپزشک مراجعه کنید تا در صورت وجود پوسیدگی اقدامات درمانی بلافاصله برای آنها انجام شود، بنابراین تا حد امکان نگذارید دندان ها به عصب کشی نیاز داشته باشند.


1 سال پیش