ویتامین مهر

آموزش مراقبت های پس از درمان

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

مراقبت های پس از روکش دندان

مراقبت های پس از درمان (طرح ویتامین مهر)


مراقبت های پس از روکش دندان شامل موارد ذیل است:

هر 6 ماه یکبار (یا حداکثر هر سال یکبار) جهت معاینه و بررسی روکش های ساخته شده مراجعه نمائید.

ممکن است دندان شما تا مدتی به سرما وگرما حساس باشد، این حساسیت معمولاً ماه به ماه کمترمی شود نه روز به روز. درصورتیکه این حساسیت به تدریج کمتر نشود لازم است به دندانپزشک معالج مراجعه نمایید.

در صورت وجود هرگونه مشکل و درد به دندانپزشک مراجعه نمایید.

در مسواک و نخ نمودن دندان، مطابق با نظر دندانپزشک عمل کنید. کوتاهی دراین امر سبب پوسیدگی دندانهای پایه وبیمار شدن لثه ها می شود.

اگر احساس میکنید که روکش دندان شما بلند است و نقطه ای از آن با دندانهای مقابل درگیری دارد سعی نکنید با فشارآوردن به این بلندی آنرا برطرف کنید،ز یرا سبب شکستن چینی روکش می شود. لازم است در این خصوص به دندانپزشک مراجعه نمایید.

به محض لق شدن روکش دندان به دندانپزشک خود مراجعه کنید.کوتاهی دراین امر(یعنی نگهداشتن یک روکش لق دردهان وعدم مراجعه فوری برای چسباندن سریع آن) منجربه پوسیده و فاسد شدن کامل دندان زیرروکش می گردد(دندان نرم وپنیری شکل می گردد).

روکش دندان نیزمانند هروسیله یا سرویس دیگرطول عمرمعینی دارد، برطبق آخرین مطالعات، دربهترین شرایط عمرمفید یک روکش حدود8تا 10سال است.پس ازاین مدت لازم است روکش ازجهات مختلف تحت بررسی قرارگرفته ودرصورت لزوم تعویض شود.


1 سال پیش