ویتامین مهر

آموزش مراقبت های پس از درمان

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

مراقبت های پس از کشیدن دندان

مراقبت های پس از درمان (ویتامین مهر)


مراقبت های پس از کشیدن دندان شامل موارد ذیل است :

تا یک ساعت گاز استریل قرار داده شده در محل زخم را، بین دندان ها محکم فشار دهید.

تا چند ساعت دهان را نشویید. بهتر است آب دهان قورت داده شود هر چند کمی خونی باشد.

سعی کنید دهان بسته باشد و زیاد صحبت نکنید.

یک ساعت بعد از کشیدن دندان، بستنی بخورید.

تا چند ساعت غذاهای سفت یامایعات داغ نخورید.

به مدت 24 ساعت برای نوشیدن مایعات از نی استفاده نکنید. مکش ناشی از کار برد نی ممکن است باعث شروع مجدد خونریزی شود.

اگر بعد از یک ساعت، خونریزی ادامه پیدا کرد و یا مجددا شروع شد، یک گاز استریل بگذارید و با فشردن دندان ها روی هم، حدود نیم ساعت دیگر آن را نگه دارید.

در صورت لزوم داروی مسکن درد را بعد از برداشتن گاز استریل از روی زخم مصرف کنید.

از روز بعد از کشیدن دندان، مسواک زدن سایر دندان ها باید از سر گرفته شود. البته تا چند روز ناحیه زخم کشیدن را باید با ملایمت تمیز کرد.


1 سال پیش