بازدید رئیس تعاونی هسا از موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن‌الائمه علیه‌السلام

آبان‌ماه 1399