گرامیداشت روز پزشک با حضور نجم‌الدین شریعتی

مردادماه ۱۳۹۸