ثامن نیوز

اخبار، اطلاع رسانی ها و پیام های خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه

در سال جدید،

بهینه سازی خدمت رسانی اورژانس ثامن


در سال جدید اولین جلسه با پرستاران مرکز درمانی ثامن الائمه علیه‌السلام و مدیران ارشد آن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار گردید.

در این جلسه پرستاران به بیان مشکلات و مسائل خدمت رسانی به بیماران در واحد درمانگاه عمومی و اورژانس پرداختند و در ادامه علیرضا اشکبوس معاون اجرایی ثامن بر ضرورت تعمیر و تعویض برخی دستگاه های آسیب دیده مانند فشارسنج و... تاکید کرد و گفت: سه ضلع اصلی درمانگاه عمومی یعنی ویزیت عمومی، اورژانس و داروخانه باید بیشترین هماهنگی را جهت ارائه خدمت به مراجعین داشته باشند و در زمان استراحت هر پرستار، شیفت توسط پرستاری دیگر کاور شود.

گفتنی ست اطلاع رسانی موجودی داروهای اورژانس توسط پرستاران و ثبت اطلاعات بیماران در برگه بستری موقت و دلیل آن توسط پزشک عمومی شیفت مورد نظر از دیگر موارد تصویب شده در این جلسه بود.


1 ماه پیش