ثامن نیوز

اخبار، اطلاع رسانی ها و پیام های خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه

همکاری ثامن با مجموعه های شهری:

معارفه و آشنایی با مدیر جدید منطقه ده اصفهان


دیدار و آشنایی مدیران ارشد درمانگاه ثامن الائمه علیه السلام با مدیر جدید منطقه ده اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه محمدحسین افقری مدیرعامل ثامن ضمن عرض تبریک به محمد صیرفی نژاد برای مدیریت جدید منطقه ده اصفهان به ظرفیت ها و خدمات درمانی کلینیک ها و مشکلات و معضلات این درمانگاه اشاره نمود.

صیرفی نژاد در ادامه اذعان کرد: توسعه خدمات این درمانگاه تحسین برانگیز است و این مرکز درمانی با تعرفه خیریه خدمات شایسته ای به مردم این منطقه ارائه می کند.

در پایان لوح تبریک انتصاب و قاب نفیس آیت الکرسی یادبود اختصاصی بود که تقدیم شهردار محترم منطقه گردید


7 ماه پیش