ثامن نیوز

اخبار، اطلاع رسانی ها و پیام های خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه

در جلسه با کادر پذیرش؛

کیفیت خدمت رسانی درمانی اولویت درمانگاه ثامن


اولین جلسه با کادر پذیرش درمانگاه ثامن الائمه علیه السلام با حضور مدیران ارشد این مجموعه درمانی در سال ۱۴۰۳ به دقت در نحوه خدمت رسانی به مراجعین و همکاری با پزشکان و پرستاران تاکید شد.

این جلسه که به همت معاونت اجرایی درمانگاه برگزار گردید به ثبت دقیق خدمات پرستاران، مجهز شدن به سیستم مناسب، رعایت نکات آموزشی مسئول بیمه، انتقال به موقع مشکلات توسط پذیرش اشاره شد و در ادامه علیرضا اشکبوس معاون اجرایی ضمن تشکر از صبوری کارمندان پذیرش در ارائه خدمات به بیماران گفت: پذیرش باید نسبت به تعرفه خدمات درمانی اطلاعات کامل و کافی داشته باشد و به درستی پاسخگوی سوالات مراجعین و محاسبه خدمات آنان باشد.

معاون اجرایی در این جلسه افزود: آشنایی با موارد کسورات مانند مخدوش بودن نسخه و مهر و امضا پزشک ضروری است.

گفتنی ست کادر پذیرش درمانگاه نیز از مشکلات و روال کاری این بخش با مدیران به بحث و گفت و گو پرداختند.


1 ماه پیش