اطفال

یکی از شاخه‌های اصلی پزشکی که به صورت اختصاصی به مسائل رشد و بیماری‌های کودکان می‌پردازد تخصص اطفال یا پزشکی کودکان است و سبب رفع نیاز کودکان به پزشک متخصص و نیاز والدین به مشاور رشد کودک می‌شود. همه کودکان بیمار می‌شوند و در زمان بیماری نیاز دارند که به متخصص مربوط به بیماری خودشان مراجعه کنند تا درمان بهتری را دریافت نمایند.

دکتر زهره غفرانی

متخصص اطفال

دکتر مصطفی مقتدایی

متخصص اطفال و فوق تخصص خون اطفال