تغذیه

کارشناس تغذیه برای گروه‌های مختلف مردم اعم از کودکان، میانسالان، بیماران، افراد چاق و لاغر متناسب با وضعیت و نیاز آن‌ها برنامه غذایی تهیه می‌کند. او برای آن‌ها تعیین می‌کند از چه نوع مواد غذایی و به چه میزان روزانه مصرف کند.

سمیه سادات میریان

کارشناس تغذیه