فوق‌تخصص گوارش و کبد

فوق تخصص گوارش یا گاستروانترولوژی شاخه‌ای از علم پزشکی است که به مطالعه دستگاه گوارش انسان می‌پردازد. این تخصص به مطالعه دستگاه گوارش شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ و کبد می‌پردازد.