داخلی

یک تخصص پزشکی است که با پیشگیری، تشخیص، و درمان بیماری‌های بزرگسالان سروکار دارد. متخصصان داخلی از بیماران بستری‌شده و آمبولانسی مراقبت می‌کنند و می‌توانند نقشی محوری در آموزش و پژوهش ایفا کنند.

دکتر نادره خورسند

متخصص داخلی

دکتر پروانه صادقی

متخصص داخلی

دکتر الهه صادق زاده

متخصص داخلی

دکتر رفیعی

فوق تخصص داخلی و گوارش