فیزیوتراپی

فیزیوتراپی علمی است که نه تنها در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش دارد، بلکه می‌تواند از ایجاد آسیب هم پیشگیری کند. هم بخشی از سیستم توانبخشی است و هم در مراقبت‌های حاد نقش دارد. به علاوه در حفظ عملکرد‌های حرکتی، مدیریت بیماری‌های مزمن و آموزش به بیمار و مراقب او، هم فعالیت می‌کند.

نفیسه صافی

کارشناس فیزیوتراپی

شهباز شیبانی

کارشناس فیزیوتراپی

خانم زینب عیسی وند

کارشناس فیزیوتراپی