پاراکلینیک

پاراکلینیک به معنای مجموعه خدمات بهداشتی و درمانی است مربوط به ناهنجاری‌ها و مشکلات نهفته در بدن که با معاینه عادی کشف نمی‌گردد و مستلزم بررسی‌های آزمایشگاهی با استفاده از تجهیزات خاص می‌باشد.

سونوگرافی

Sonography

عکس برداری از فک و صورت

OPG

ماموگرافی

Mammographie

عکس برداری سه بعدی از دندان

CBCT

تراکم استخوان

Bone Mineral Densitometry

رادیولوژی

Radiology

آندوسکوپی

Endoscopy

کلونوسکوپی

Colonoscopy