پاراکلینیک

پاراکلینیک به معنای مجموعه خدمات بهداشتی و درمانی است مربوط به ناهنجاری‌ها و مشکلات نهفته در بدن که با معاینه عادی کشف نمی‌گردد و مستلزم بررسی‌های آزمایشگاهی با استفاده از تجهیزات خاص می‌باشد.

سونوگرافی

Sonography

عکس برداری کامل از دندان

OPG

ماموگرافی

Mammography

تراکم استخوان

Bone Mineral Densitometry

رادیولوژی

Radiology

آندوسکوپی

Endoscopy

کولونوسکوپی

Colonoscopy