مرکز مشاوره

دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

مرکز مشاوره


این مرکز در طبقه سوم موسسه ثامن الائمه علیه السلام با حضور متخصصان و کارشناسان خبره و با تجربه در حوزه روانشناختی به شهروندان گرامی خدمت رسانی می کند. اهم خدمت این مرکز شامل موارد ذیل می باشد:
- مشاوره ازدواج – مشاوره خانواده
- مشاوره فردی- مشاوره بالینی
- مشاوره کودک و نوجوان
- اجرای آزمون های روانشناختی
- برگزاری کارگاه های آموزشی