مرکز تصویربرداری

دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

مرکز تصویربرداری


• سونوگرافی
• رادیولوژی
• ماموگرافی
• تراکم استخوان
• OPG
مرکز تصویربرداری ثامن الائمه علیه السلام در طبقه زیرزمین این درمانگاه راه اندازی شده و با ارائه رادیولوژی تمام دیجیتال و با کنتراست رنگی، ماموگرافی تمام دیجیتال به روش دو بعدی و سه بعدی، پیشرفته ترین دستگاه سنجش تراکم استخوان و تفکیک بافتی کل بدن، رادیولوژی های تخصصی دندان، فک و صورت به صورت تمام دیجیتال و پیشرفته ترین تجهیزات مرتبط با سونوگرافی های جنرال، داپلر و... فعالیت می کند.