ارزیابی

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام

assessment

عارضه یابی


عارضه یابی برای اولین در موسسه به صورت حرفه ای و با تکمیل فرم های مرتبط و تدوین شده (رضایت شغلی، هوش هیجانی و...) با همکاری خانم دکتر فائزه گل پرور دارای دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار انجام گردید. از نتاج این اقدام مهم می توان در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان موسسه بهره گرفت.
مقرر است از نتایج حاصل از عارضه یابی،‌ در برگزاری دوره های آموزشی از جمله آموزش های تکنیک ارتباط با ارباب رجوع و همچنین بهره گرفتن از نقاط قوت و رفع نقاط ضعف احتمالی استفاده لازم به عمل آورد.

assessment

ارزیابی پیامکی هدفمند


با عنایت به اینکه هدف اصلی موسسه جلب رضایت مراجعه کنندگان محترم می باشد به صورت هدفمند و تصادفی از مراجعه کنندگان به صورت پیامکی و با پرسش های هدفمند، ارزیابی انجام می شود.
تاکنون ارزیابی پیامکی در زمینه های:
1- میزان رضایت از برخورد اخلاقی پرسنل
2- کیفیت خدمات درمانی موسسه
در کلینیک دندانپزشکی ، درمانگاه تخصصی و کلینیک فیزیوتراپی با ارسال به بیش از 700 نفر از مراجعه کنندگان به موسسه صورت گرفته که خوشبختانه نتایج بدست آمده حاکی از رضایت اغلب مراجعه کنندگان به موسسه را دارد.
نتایج حاصل از ارزیابی پیامکی ضمن ارائه به مدیرعامل موسسه،‌ در تصمیم گیری و برنامه ریزی های موسسه لحاظ می شود.

assessment

ارزیابی کلان


این ارزیابی هر ۳ ماه یکبار با هدف کسب و تحلیل داده های آماری به منظور مقایسه روند موسسه و دریافت نقاط ضعف و قوت بخش ها و پرسنل در چارچوبی تدوین شده انجام می گردد. این مهم در زمینه ارزیابی فرد به فرد پرسنل و روند و کیفیت فعالیت بخش ها و کلینیک های موسسه از ابتدای سال 97 تاکنون انجام گرفته و نتایج حاصل از آن در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

assessment

ارزیابی مکاتبه ای


در طبقات و در بخش های مختلف موسسه، صندوق های پیشنهادات و انتقادات تعبیه شده است که مراجعه کنندگان محترم می توانند با تکمیل فرم های تدوین شده که در کنار آن ها قرار دارد نسبت به ارائه نقطه نظرات خود اقدام نمایند. بدیهی است نقطه نظرات ارائه شده توسط مراجعه کنندگان چراغ راه مدیران موسسه در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی خواهد بود.

assessment

دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات


واحد آموزش و ارزیابی مؤسسه آمادگی دارد کلیه نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان محترم را در راستای ارتقا سطح کیفی خدمات درمانی به صورت حضوری و غیر حضوری (ارسال به سامانه پیامک 3000407010) دریافت نماید.

assessment

خود ارزیابی


در مرحله جدید ارزیابی موسسه، شرایطی فراهم شده تا پرسنل موسسه بتوانند به صورت الکترونیکی و در قالب فرم تعریف شده توسط مدیریت آموزش و ارزیابی موسسه، خود را ارزیابی نمایند.

assessment

ارزیابی الکترونیکی


ارزیابی موسسه در مرحله جدید وارد فاز الکترونیکی گردیده و در قالب فرم های الکترونیکی تدوین شده توسط مدیریت آموزشی و ارزیابی به شرح ذیل انجام گرفته است:
- مسئولان و سرپرستان هر بخش می توانند پرسنل تحت مدیریت خود را ارزیابی نمایند.
-مسئولان و سرپرستان می توانند اطلاعات کلی بخش تحت مدیریت خود را به منظور انجام برنامه ریزی بهتر وارد نمایند.
- مدیرعامل موسسه می تواند سرپرستان و مسئولان هر بخش را ارزیابی کنند.