دوره های آموزشی

آموزش و ارزیابی موسسه خیریه و دارالشفاء ثامن الائمه علیه السلام